magic board sri yantra
Sri Yantra

Sri yantra predstavlja vez med energijo in zavestjo popolne neovirane kreacije ter med geometrijo, ki vsebuje moč, da na simbolen način zapiše principe naše zavesti. Na nas deluje na več področjih, mnoga izmed njih so na prvi način nezaznavna, a začnejo počasi vdirat v našo zavest skozi naš duhovni razvoj. Je edinstven pripomoček za spoznavanje samega sebe, preko dela na sri yantri lažje ozaveščamo duhovne sile skupne celotnemu kozmosu ter s tem dajemo podlago širjenju zavesti.

Sri yantra je v rabi že tisočletja in posledično je globoko ukoreninjena v kolektivnem nezavednem, kar ji daje moč in gorivo za korenito spreminjanje človeške mentalitete. Sile, ki se začnejo sproščati ob uporabi sri yantre delujejo na različne ljudi različno. Izkušnja, ki jo posameznik prejme je njemu lastna in neponovljiva, čeravno temelječa na istem zemljevidu zavesti, sri yantri.
Uporabljamo jo ob različnih priložnostih in obdobjih v našem življenju. Njena naravna forma stimulira najbolj naraven razvoj dogodkov v našem življenju. Približa nas naši nesebični in popolni naravi ter na drugi strani ruši temelji destruktivni naravi našega ega. Pravilno implicirana sri yantra je edinstven psihični stroj in nam daje kontrolo nad silami naše evolutivne zavesti.
Za uporabo je dostopna vsakemu. Glede na to, da njeno delovanje ni omejeno zgolj na zavestni del našega psihičnega ustroja, bi bilo modro razširiti njeno delovanje tudi na ostala področja manifestiranega življenja. Obkrožite svojo sri yantro s sobnimi rastlinami, položite nanje svoje najljubše kristale ali pa utrdite ležišče svojega hišnega ljubljenca z njo.

Sri yantro priporočamo vsakemu, ki si želi svoj proces razvoja zavesti vzeti v svoje roke, ga pospešiti in oplemeniti. Našli so jo v jamah v katere so se zatekli duhovni aspiranti, že pred tisočletji. Na srečo so nam ti iskalci sreče pustili ključe zavesti tudi za prihodnje rodove. Spoznajte, kar je namenjeno spoznati vsakemu živemu bitju, najdite svojo srečo in dovolite sri yantri da vas pripelje do nje. 
 
 

sacred number 108

sacred Numbers can be pointers to hidden knowledge that are overlooked by the believers.